Diensten                             

30 september 2018 
9.30 uur Stavoren Voorganger zr. Pietie Visser

7 oktober 2018
Harenge
Broederschapsdienst

14 oktober 2018
9.30 uur Balk 
H. Klein Nagelv.

28 oktober 2018
9.30 uur Warns Mw. H. Dijkstra

11 november 2018
9.30 uur Stavoren
 Joh. v.d. Meer

25 november 2018
9.30 uur Balk Ds. A. Bakker Avondmaal

2 december 2018
9.30 uur Balk/Woudsend 1e Advent/Ponkje Frysk

16 december 2018
16.30 uur Balk Zusterkring

24 december 2018
22.30 uur Warns Kerstnacht: W. Beekman
22.30 uur Balk RVK
22.30 uur Stavoren RVK/PKN kerk

25 december 2018
9.30 uur Warns 1e kerstdag Jeugd/gemeente dienst

31 december 2018
19.00 uur Balk Oudjaar Frysk Trix Bergsma