Herman Gorter     Herman Gorter (1864-1927) 

Herman Gorter was de zoon van Simon Gorter, in zijn tijd een bekende Nederlandse letterkundige. Herman Gorter zelf studeerde klassieke talen in Amsterdam en promoveerde uiteindelijk op een proefschrift over Aeschylos. Al voor die tijd had hij zijn lange gedicht 'Mei' gepubliceerd, waarschijnlijk het belangrijkste voorbeeld van poëzie van het Nederlands impressionisme. Gorters werk na de 'Mei' heeft voor de literatuurhistoricus de prettige eigenschap dat het in ten minste twee perioden kan worden ingedeeld: een sensitivistische periode waarin de dichter sterke emoties en zintuiglijke waarnemingen in taalklank en ritme probeerde vast te leggen en een socialistisch/communistische periode, waarin hij schreef over zijn visioenen van een socialistische heilstaat.

"Daarom ben ik me, buiten Nederland, pas volop Nederlander gaan voelen. Niet vanwege het Wilhelmus, de tulpen, Smit-Tak, het voetbal of de kaas, maar vanwege de taal cadans, de woordenschat, de grammatica, de helderheid van uitdrukking en Gorter." Aldus Gerrit Komrij (Intimiteiten).

In het centrum van Balk staat een beeld van Herman Gorter gemaakt door Suze Boschma-Berkhout. Dit beeld is in 1982 geschonken aan de bevolking van Balk.

Biografie Herman Gorter:
1864 Geboren Zaanweg 36 in Wormerveer (26 november) Op dit adres is nu het Herman Gorter Huis te bezichtigen.
1870 Verhuizing naar Amsterdam (15 maart).
1871 Vader Simon Gorter, doopsgezind predikant en letterkundige, overlijdt (5 juni). 
1877 Ingeschreven als leerling van het stedelijk Gymnasium (september).
1883 Begin studie Klassieke Talen aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.
1887 Verloving met Wies Cnoop Koopmans (augustus) 1888 Schrijft aan Alphons Diepenbrock over Mei: 'Het ding is af' (15 november). 
1889 Debuteert met de eerste zang van het gedicht 'Mei' in de nieuwe gids (februari). Wordt voorzitter van de Nederlandsche Cricket Bond (februari). Eerste Boekuitgave van 'Mei' (20 maart, present-exemplaren verspreid van 1 maart). Doet doctoraalexamen (mei). Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam (De interpretatione Aeschyli metaphorarum - 2 oktober) Benoemd als leraar klassieke talen in Amersfoort (december). Verhuizing naar Amersfoort.
1890 Huwelijk met Catharine Wies Cnoop Koopmans ( 17 juli) Publiceert sensitivistische gedichten in Verzen (september) Crisis: neemt afstand van de Tachtigers, keert zich naar het symbolisme.
1892 Maakt deel uit van het eerste Nederlandse cricketelftal ( augustus) Wijst redacteurschap van 'De nieuwe gids' af (september/december).
1893 Verhuizing naar Bussum (mei) Neemt ontslag als leraar (mei). 
1895 Publiceert vertaling van Spinoza's Ethica (begin juni).
1897 Lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, SDAP (mei).
1898 Redacteur van 'De nieuwe tijd'.
1903 Publiceert socialistische gedichten (Verzen). 
1904 Publiceert vertaling van Karl Marx en Friedrich Engels, 'Het communistich manifest'.
1905 Verzamelt zijn lyrische gedichten (De schol der poëzie). 
1908 Publiceert 'Het historisch materialisme'. 'Voor arbeiders verklaard' (september) Duitse vertalingen van zijn gedichten verschijnen (november-december).
1909 Bestuurslid Sociaal-Democratische Partij (SDP, na 1917 CPN).
1911 Maakt een psychische en fysieke crisis door (herstelt niet geheel).
1912 Laatste nieuwe poëziebundel verschijnt (Pan) (mei).
1917 Wordt na de Russische Revolutie opnieuw politiek actief, publiceert opnieuw vele politiek teksten. Verlaat de SDP en wordt actief in het 'radencommunisme'. 
1924 Nieuwe periode van poëtische productiviteit (postuum gepubliceerd). 
1927 Sterft na verblijf in Interlaken tijdens de terugreis naar Nederland in Hotel Terminus, Brussel, aan angina pectoris (15 september). Gorter heeft regelmatig last van depressies. Men vermoedt dat zijn toenemende nervositeit ook te maken heeft met zijn gecompliceerde liefdesleven.
Naast zijn vrouw (het echtpaar blijft kinderloos) heeft Gorter relaties met Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos.
Beide vrouwen zijn niet van elkaars bestaan op de hoogte. Pas bij Gorters begrafenis komt dit amoureuze dubbelleven uit Gorters vrouw is dan al jaren dood.