Het derde seizoen 2018/2019 zit er alweer op. Een seizoen waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Bestuurlijk loopt eigenlijk alles op rolletjes. In een eerder stadium had Bram de Smit al aangegeven niet langer deel uit te willen maken van onze club. Fêdde Bergsma werd gevraagd om zijn plaats in te nemen en stemde daarin toe. Fêdde heeft een behoorlijk netwerkje om zich heen en is cultureel betrokken. Daarnaast is hij niet te beroerd zijn handen uit de mouwen te steken als het zo uitkomt. Ook nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Welkom, Fêdde!

Het bestuur is een drietal keren bijeengekomen om de lopende en toekomstige zaken door te nemen.

Financieel kunnen we terugzien op een goed verlopen seizoen. Niet alle voorstellingen waren een financiële klapper, maar als alle plussen en minnen worden berekend, zijn we er niet op achteruit gegaan. Besloten wordt om voor komend seizoen ook te gaan kijken subsidies van regionale en landelijke fondsen, waardoor er meer (culturele) mogelijkheden ontstaan. Hiervoor is het aanvragen van de ANBI-status noodzakelijk. Zie verder het financiële verslag.

Onze activiteiten tijdens het afgelopen seizoen waren een wisselend succes. Opnieuw was er een breed aanbod: lezingen, theater en muziek. Het blijft lastig om een 100% passend programma samen te stellen, smaken verschillen immers… Hoogtepunten tijdens dit seizoen waren er uiteraard. Het concert van Reizger met Doede Veeman bijvoorbeeld. Deze oudgediende deelde na de pauze even mee dat dit zijn laatste optreden zou zijn. Verrassend nieuws voor geheel muzikaal Friesland. Daarmee wordt meteen een van de artiesten uit onze provincie genoemd. Ervaring heeft geleerd dat Friese artiesten in het algemeen wel een garantie op succes zijn. Het trekt veel publiek. Niet onvermeld mag blijven het kerstconcert van Denise Jannah met haar ode aan Mahalia Jackson. Een concert met een boodschap. Bijzonder in een kerk als de doopsgezinde. Ook het concert van The Key Players was van een ongekend niveau. Jazz trekt geen volle zalen en dat is jammer, want dit waren Nederlandse topmuzikanten in hun genre. Uiteraard waren er ook enkele tegenvallers. En dan vooral op het persoonlijke vlak van enkele artiesten. Op het laatste moment moesten we een vervanger regelen voor Rocky Tuhuteru. Hij zou een lezing verzorgen over de Molukse geschiedenis, maar moest wegens ernstige ziekte afhaken. Het concert van Kieran Goss en Annie Kinsella ging in zijn geheel niet door. In de nacht vóór het concert overleed de vader van Kieran en moest hij snel terug naar Ierland. Dat wordt komend seizoen goedgemaakt.

Het seizoen 2018/2019 is in de laatste vergadering geëvalueerd en daaruit zijn enkele actiepunten naar voren gekomen. Bij sommige optredens bleek het ontbreken van een podium een probleem. De achterste rijen hebben dan niet een geweldig zicht. Daarom is besloten een (mobiel) podium aan te brengen en de ouderlingbanken (die niet meer gebruikt worden) te verwijderen. Voor het podium komt subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en er wordt tevens gekeken naar een bijdrage vanuit het kerkbestuur.                                                                                                                                                                

Ook de horecavoorziening is wat provisorisch geregeld. Het heeft zo zijn charme maar is niet ideaal. Besloten werd om te gaan kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Een bouwtekening/schets zal gemaakt worden. Hiervoor wordt CSG Bogerman Sneek benaderd. Leuk om op te merken dat we ook gaan kijken naar de mogelijkheden om Tsjerkebier (kerkbier) te schenken.                                                    
Een echt punt van aandacht is de pr. Verspreiding van de folder, de website, nieuwe media, posters e.d. zijn een doorlopend punt van aandacht.                                                                                                       
Het beleidsplan, samengesteld door Anne en Fêdde, wordt doorgenomen en vastgesteld.                  
Een idee van Fêdde is om meer te gaan samenwerken met de andere culturele instellingen in de regio. Er is al samenwerking met HWG (Historisch Werkverband Gaasterland) en af en toe de bibliotheek. Wellicht is het handig om in de pr te gaan samenwerken. Een culturele presentatie o.i.d. Een punt van aandacht voor de toekomst.

Al met al weer een mooi seizoen achter de rug. We zijn volop in beweging en zien er nu alweer naar uit om in oktober een nieuw seizoen te openen.